Εταιρικό Προφίλ

                                                                             

Η KAOL ENERGY είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία με κύρια δραστηριότητα τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τόσο διασυνδεμένων όσο και αυτόνομων, καθώς και συστημάτων θέρμανσης και ηλιοθερμικών.

Η εταιρία KAOL Energy ιδρύθηκε το 2010 από μια ομάδα Μηχανικών με εξειδίκευση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με βασικό της προτέρημα τη μεγάλη εργασιακή εμπειρία των μελών της στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε εταιρίες και οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής και βαθιάς γνώσης του αντικειμένου η KAOL Energy Solutions μπορεί να προσφέρει Καθαρές Ανανεώσιμες Ολοκληρωμένες Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.